Logo

 

Vi har flyttat till FB .

Välkommen

 

Oppinovas verksamheten består till största delen av medlemsmöten, ca 1 ggr/månad, nätverkande och rådgivning till privatpersoner som tar kontakt med föreningen i frågor som rör deras idéer och uppfinningar. Vi verkar över hela Sörmland, våra medlemsmöten alternerar idag mellan Katrineholm och Nyköping.

Oppinova är en ideell och obunden förening som företräder uppfinnarnas intressen. Föreningen har inte något eget vinstintresse, inga anställda och inte heller några skyldigheter mot uppdragsgivare eller intressenter. De aktiva inom föreningen utgörs av uppfinnare, företagare och andra med sin inkomst från annat håll. De kostnader som uppstår i verksamheten finansieras genom medlemsavgifter och bidrag.